Àtic a Verdi

Gràcia, Barcelona 2017-2018

Rehabilitació d’un habitatge. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: MASAad (estructura)
  • Promotor: Privat
  • Constructors: Olnaf Interiors
  • Superfície: 75m²
  • Fotografia: Adrià Goula

A l’àtic d’un edifici de planta baixa +3 al carrer Verdi trobem un habitatge de 75 m2 construïts de mitjans del segle XX. La seva planta és rectangular, d’uns 13 metres de llarg i una crugia de 5,5 m de llum. Pràcticament al mig, adossada a una de les mitgeres, hi ha la caixa d’escala. Els dos costats curts són façanes, una cap al carrer Verdi, on hi ha dues finestres i una balconera i a l’altre costat, a través d’un espai galeria, l’habitatge ventila al pati interior d’illa. La compartimentació interior existent, divideix l’espai en habitacions petites i un passadís estret i fosc.

La intervenció té com a objectiu amplificar els espais i millorar les relacions entre ells. S’elimina la compartimentació interior amb la introducció d’un gran trencallums de fusta que sosté les biguetes de coberta. Per tal d’adaptar-se al perfil longitudinal de l’habitatge, aquesta gran biga de cantell té una secció variable i recolza en 4 punts: en les dues i sobre dos noves bigues transversals, també de fusta, alineades amb el nucli vertical. Al nou espai de la banda del carrer s’ubica la zona de dia mentre que cap al pati interior hi trobem dues habitacions a les que s’hi incorpora l’espai galeria ampliant les obertures del mur.