Beach House

Torredembarra 2016-2017

Reforma d’un habitatge. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Promotor: Privat
  • Constructors: Baumaster
  • Superfície: 36m²
  • Fotografia: Carles Enrich

El projecte consisteix en la reforma d’un petit apartament de platja, al municipi de Torredembarra, d’uns 30 m2interiors + 7 m2 de balcó que requeria una actualització. La distribució general es manté però els espais es maximitzen a través de diverses estratègies que comparteixen el mateix objectiu: ampliar visual i físicament l’espai habitable i potenciar l’ús de l’espai exterior incorporant-lo a la resta de zones de l’habitatge. El projecte potenciarà la relació de l’espai interior amb l’exterior reforçant la disposició del programa en dos franges separades amb un moble.

S’introdueix una nova estructura de fusta que agrupa la major part de l’emmagatzematge de l’habitatge, alliberant-lo de mobles auxiliars,  i que organitza les noves relacions entre els espais. La pròpia estructura inclou la porta d’accés al lavabo i les seves prestatgeries són alhora una gelosia oberta que fa de filtre mínim entre la sala i l’habitació. En segon lloc, els materials es trien de tons clars i es redueixen al mínim: el paviment es resol amb una rajola ceràmica de 60×60 cm, tots els revestiments i acabats verticals es pinten de blanc per maximitzar la il·luminació  i el mobiliari fixe és de fusta de pi.