Camí de Cal Metre

Gironella 2015-2017

Urbanització del camí de Cal Metre. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: MASAad (estructures), Carme Cervera (pressupost)
  • Promotor: Consell Comarcal del Berguedà – Ajuntament de Gironella
  • Constructors: Serviobres Queralt
  • Superfície: 1150 m²
  • Fotografia: Carles Enrich
  • Premis: Selecccionat Premis FAD, Seleccionat Bienal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme XIV, Premi AJAC XI, Selecccionat Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic

Amb la instal·lació de l’ascensor que connecta el desnivell entre les dues parts de Gironella, el camí de Cal Metre esdevé un nou recorregut quotidià per als ciutadans de la vila i requereix una reurbanització. La proposta pretén recuperar el passeig com a espai de pas i estada rememorant el seu ús d’accés a les colònies tèxtils de finals de segle XIX. A més, es pretén incloure l’àmbit d’aquest antic camí en l’espai públic de la vila que esdevindrà una nova zona d’estada i de contemplació del paisatge fluvial on s’hi podran realitzar esdeveniments diversos com fires, espectacles i altres possibles activitats vinculades a les naus industrials.

El projecte potencia l’arbrat existent, format principalment per plataners. Es planteja una franja central de formigó rentat a l’àcid i un 60% de superfície permeable situada en tot el perímetre. Els límits amb les vores es suavitzen mitjançant una via verda amb juntes de 5 i 15 cm que fa de transició i protecció. Al llarg del passeig, es situen cinc catifes pavimentades amb llambordes reutilitzades d’antics carrers del casc antic de Gironella, amb junta oberta, que conformen les zones d’estada, associades sempre a un arbres existent i a dos bancs de formigó. S’elimina la tanca existent i es col·loca una barana de rodons metàl·lics que permet la transparència cap a les vistes i el riu.