Caravanserais

Gjakova, Kosovo 2015

Europan 13. Concurs

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Promotor: Europan
  • Superfície: 7 ha
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio
  • Premis: Segon premi Europan 13

Gjakova, situada a l’oest de Kosovo, és una ciutat amb una forta tradició comercial irrigada per dos rius: el Krena i el Qabreti. Els seus ponts havien funcionat com a punts de trobada dels comerciants que creuaven el territori, els caravanserais. Actualment, la ciutat ha donat l’esquena als rius que presenten problemes de contaminació i accessibilitat per als ciutadans. La proposta consisteix en subvertir la situació amb estratègies que millorin les condicions ambientals i potenciïn l’activitat a prop del riu per tal de recuperar la identitat de la ciutat.

L’estratègia consisteix en recuperar l’ús original dels ponts històrics com a punts de confluència social. S’insereixen petites estructures que anomenem Caravanserais, que permeten dotar els ponts de serveis i actuar com a punts de referència urbana. Aquests elements funcionen com a intercanviadors facilitant l’accés dels ciutadans a les vores del riu i esdevenen punts d’estacionament de bicicletes, mobiliari urbà i il·luminació. En paral·lel, es proposa la implantació d’una estratègia ambiental global, centrada al perímetre de la ciutat, en els recorreguts dels rius i en les artèries principals.