Casa a Alpicat

Lleida 2009-2011

Casa unifamiliar. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio + Albert Brito
  • Col·laboradors: MASAad (estructura)
  • Promotor: Privat
  • Constructors: ECON
  • Superfície: 310 m²
  • Fotografia: David Brito i Carles Enrich
  • Premis: Finalista premis Hispalyt

El projecte planteja la construcció d’una casa unifamiliar aïllada situada a Alpicat, un petit municipi del nord-est de Lleida. El creixement d’aquest poble està configurant un nou teixit residencial dispers pel territori seguint el model de ciutat jardí. L’objectiu del projecte consisteix en habitar la totalitat de la parcel·la mitjançant una pauta de murs de càrrega de maó ceràmic en el sentit longitudinal que s’extén més enllà dels límits de la parcel·la. Aquesta disposició fomenta la relació de la casa amb el carrer i els patis i potencia els espais intermedis com a intèrvals habitats.

Es pretén mostrar la materialitat del projecte deixant vista l’estructura de murs de maó, les jàsseres de formigó armat i les voltes ceràmiques. Per tal de permeabilitzar aquesta estructura, s’eliminen algunes peces per crear gelosies que permetin filtrar la llum i oferir privacitat, també s’afegeixen peces sortints al mur per afavorir que la vegetació creixi verticalment per l’estructura. Els espais interiors s’organitzen en els intersticis dels murs i s’articulen al voltant dels patis que ofereixen il·luminació i ventilació creuada.