Canals i Junyer

Vallcarca, Barcelona 2017-2020

Nou casal de barri. Projecte en curs

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: BBG (estructura), Aiguasol (instal·lacions), SJ12 (enllumenat), Brufau Cusó (pressupost), Susana Casino (jardineria)
  • Promotor: BIMSA – Ajuntament de Barcelona
  • Superfície: 755m2 + 580m2 de jardí
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio
  • Premis: Primer Premi Concurs casal de barri

Es proposa la rehabilitació i ampliació d’un antic palauet de principis del s XX, antiga residència de Dolors Canals i Francesc Junyer, que va acabar sent el consolat danès de Barcelona a finals del segle XX. El concurs planteja la intervenció en l’edifici i el condicionament del seu jardí per tal d’acollir un nou casal de barri amb un programa polivalent pels ciutadans. L’accés principal es produeix des del viaducte a través d’uns jardins amb vistes cap a la part baixa Vallcarca. A banda de complimentar aquest objectiu, el projecte resoldrà la discontinuïtat urbana entre les dues cotes del barri, oferint un nou accés des del carrer Gustavo Bécquer que enllaçarà amb el viaducte a través del propi edifici.

La intervenció consisteix en la recuperació del palauet, alliberant-lo dels elements no originals i propiciant un espai diàfan potenciant seva planta quadrada. A la cara nord, s’afegeix un nou volum construït amb una estructura lleugera de fusta que segueix les alineacions compositives principals de l’edifici original però que permet distingir-lo. El comportament energètic dels dos espais condiciona la ubicació del programa, proposant els usos més permanents en l’antic palau amb més inèrcia tèrmica i els usos polivalents en l’ampliació. Entre els dos cossos se situa un nucli que conté les comunicacions verticals, les instal·lacions  i els banys. El jardí manté el caràcter original i una gran superfície permeable que funcionarà com un gran SUD.