Centre de Salut

Pollença, Mallorca 2018-2020

Centre de Salut, Punt d’atenció continuada i aparcament. Projecte en curs

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: BBG (estructura), SJ12 (instal·lacions), Brufau Cusó (pressupost)
  • Promotor: IBSALUT
  • Superfície: 1953,50 m²
  • Visualitzacions: Beta Architecture
  • Premis: Primer premi concurs centre de salut

A la vall de Pollença, circumdat per serres i puigs, hi ha un solar pla i ben comunicat on es planteja la construcció d’un nou Centre de Salut. La volumetria de l’edifici proposat és sensible a l’entorn i el programa es resol amb un edifici de planta baixa i pis, per sobre del qual, es mantenen les vistes des dels carrers cap al paisatge. Les obertures i terrasses de la seva façana es situen estratègicament per tal que els usuaris puguin observar les fites de l’orografia i s’orientin dins de l’equipament. El programa es distribueix tenint en compte l’entorn urbà i plantejant de forma òptima els accessos dels diferents usuaris: ambulàncies, ciutadans i treballadors.

Al voltant dels dos patis centrals es produeixen les circulacions que donen accés a les diferents sales, ubicades en façana prenent la referència tipològica del claustre pròpia dels edificis singulars de l’entorn. Les solucions constructives s’han simplificat al màxim mitjançant una estructura prefabricada de formigó que forma una retícula de ràpida execució i unificant tots els tancaments. La compartimentació interior també es realitzarà en sec. S’ha optat per estratègies passives per minimitzar l’impacte ecològic de l’equipament: protecció solar amb lames i vegetació caducifòlia, aïllament tèrmic per reduir pèrdues a l’exterior, mantenint la inèrcia del formigó a l’interior i ventilació quan l’intercanvi amb l’exterior resulta favorable.