Creuaments

Santa Coloma de Gramenet 2018

39 habitatges socials. Concurs

  • Autor: Carles Enrich Studio + Vora Arquitectura
  • Col·laboradors: Dekra (sostenibilitat)
  • Promotor: INCASÒL
  • Superfície: 3,537.00 m2
  • Visualitzacions: Beta Architecture
  • Premis: Segon premi concurs habitatges socials

L’edifici proposat completa una illa formada per altres edificacions i respon al caràcter urbà generant un nou escenari domèstic per al futur espai públic. La situació estratègica de l’edifici ens permet explorar la idea de creuament entesa com a connectivitat urbana i com a sistema d’apropiació alternatiu entre les estances de l’habitatge. El doble accés i l’accessibilitat dels residents a ambdós nivells reforça la voluntat de permeabilitat que representa l’Eix Bruc a Santa Coloma. La secció asimètrica de l’edifici millora la captació solar dels habitatges més desfavorables.

El projecte proposa disposar de 39 habitatges al voltant d’un pati central entès com un espai comú enjardinat. Els accessos als habitatges es produeixen des de l’espai central a través d’unes galeries dinàmiques, que funcionen com un espai bioclimàtic. Es proposa una tipologia d’habitatge basat en 4 espais indeterminats iguals concentrant al mig les peces de serveis. L’esquema tipològic permet realitzar creuaments programàtics i la utilització de les habitacions com a dormitoris o sales dependrà de les necessitats dels usuaris.