El nostre jardí

Anglès 2015

Residència assistida i habitatges tutelats. Concurs

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Promotor: Ajuntament d’Anglès
  • Superfície: 4150m² 1469m² jardí
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio
  • Premis: Primer premi concurs residència i habitatges tutelats

La proposta per la nova residència assistida d’Anglès es situa en un entorn caracteritzat per nuclis urbans poc urbanitzats o directament rurals, on la vida a l’exterior ha estat predominant. El nou centre s’integra en aquest context com una prolongació de l’existent centre de dia, associant els programes, rebutjant la construcció de blocs compactes i permetent disposar d’un gran espai enjardinat per potenciar la relació amb la natura. L’edifici incentiva les activitats exteriors que afavoreixen la qualitat de vida dels residents, especialment la jardineria i l’agricultura.

Seguint aquests criteris, es distribueixen les plantes d’habitacions en filera, amb un espai de circulació a la banda del carrer, convertint-se en espai de trobada, i unes terrasses a la banda del jardí. Aquesta franja esdevé una galeria exterior que permet el control climàtic gràcies a la vegetació tapissant de fulla caduca: a l’estiu genera una ombra i a l’hivern deixa passar la llum i l’escalfor. A la planta intermitja, des d’on es realitza l’accés, es situen els serveis comuns i s’accedeix a una gran terrassa a la coberta del habitatges tutelats, que s’ubiquen a la planta inferior en una franja independent, en contacte amb el jardí.