Escola de música

Raval, Barcelona 2018-2020

Nova escola de música. Projecte en procés

  • Autors: Carles Enrich Studio + Taller 9s Arquitectes
  • Col·laboradors: BFA (estructura), SJ12 (instal·lacions), Burfau Cusó (pressupost)
  • Promotor: BIMSA – Ajuntament de Barcelona
  • Superfície: 980 m2
  • Visualitzacions: Beta Architecture
  • Premis: Primer premi concurs reconversió edifici habitatges en equipament

El projecte planteja la rehabilitació d’un edifici en desús al barri del Raval de Barcelona per a convertir-lo en una escola de música. Es tracta d’un edifici estret i llarg que completa la illa del teatre Goya i dóna façana al Dispensari Antituberculós (BCIN) formant part de l’eix d’equipaments del Raval Nord. La proposta dóna resposta a la component urbana de l’emplaçament a través de la distribució dels accessos a en planta baixa i també a la inserció d’un corredor a la cara interior de la façana principal com a accés als diferents espais. Aquesta galeria actúa de coixí acústic entre les aules i el carrer alhora que permet un espai social de amb relació visual amb la ciutat.

Com a alternativa a la proposta d’enderroc total que plantejaven les bases del concurs, la intervenció proposa un buidatge selectiu, amb la rehabilitació de l’edificació restant i la inserció d’un nou sistema estructural i de compartimentació que permetrà el desenvolupament del nou programa funcional. S’enderroca la part central dels forjats mantenint els extrems i les tres façanes, que es rehabiliten segons les seves configuracions originals. L’estratègia del buidatge es complementa amb la inserció d’una nova estructura lleugera de capses de fusta, a mode de ‘contenidors acústics’, separades entre si i dels elements constructius per garantir el bon desenvolupament de les activitats musicals.