Adaptació d’una església en un centre cultural per les arts escèniques.

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: BBG (estructura), SJ12 enginyers (instal·lacions), Brufau Cusó (control de qualitat)
  • Promotor: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (Diputació de Barcelona), Ajuntament de Gironella, Consell Comarcal del Berguedà
  • Constructors: Vesta
  • Superfície: 210,50 m2
  • Fotografia: Adrià Goula

L’antiga església de Santa Eulàlia de Gironella té el seu origen a mitjans del segle XIV i al llarg dels sis segles d’història ha sofert innumerables canvis d’ús. El 1971 l’Ajuntament de Gironella recupera l’edifici en un estat precari de conservació després de la cessió de l’antic propietari ja que no podia assumir-ne el manteniment. L’any 2016, degut al mal estat de l’edifici i a la falta d’instal·lacions i serveis, es requereix una reformulació de l’espai per a desenvolupar activitats culturals vinculades a les arts escèniques, especialment la dansa, música i poesia. Aquesta actuació forma part d’un programa de recuperació d’edificis existents impulsats per l’Ajuntament de Gironella.

El projecte consisteix en la lectura dels moments històrics que han sedimentat a Santa Eulàlia amb una clara voluntat de realçar les virtuts de cadascuna i entendre-les com una seqüència de capes. En primer lloc es recupera la nau central per ampliar l’espai útil disponible i destinant les capelles tancades a magatzem. En segon lloc s’introdueix una peça de serveis que s’ubica en una de les capelles garantint l’accessibilitat. Finalment s’intervé en la façana reforçant l’estructura metàl.lica existent i substituïnt el tancament translúcid per un vidre transparent que permet ampliar el camp visual, aportació de llum natural tot el dia, incorporar el carrer com a segona façana i permetre contemplar l’església des de l’exterior. La permeabilitat d’aquest tancament potencia el caràcter públic de Santa Eulàlia entesa com una extensió del paisatge urbà.