Gallery House

Gràcia, Barcelona 2015-2017

Rehabilitació d’un habitatge. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: MASAad (estructura)
  • Promotor: privat
  • Constructors: Green Management, Ifusta (fusteria)
  • Superfície: 210,50m²
  • Fotografia: Adrià Goula
  • Premis: Nominat Premis EU Mies Awards, Seleccionat Premis FAD, Seleccionat Premis Catalunya Construcció

Ens trobem amb un habitatge a la planta principal d’un edifici de mitjans del segle XX del barri de Gràcia fragmentat en petites estances connectades amb passadissos foscos i amb poca relació amb els espais exteriors. L’estratègia consisteix en potenciar l’espai existent com una galeria permeable entre el carrer i els patis interiors com una seqüència de llindars habitables. El descobriment i aprofitament de les capes de materials superposades al llarg dels anys esdevindrà també, una estratègia cabdal.

La primera operació consisteix en despullar l’envolupant descarnant sostres, parets i paviments. Es realitza un enderroc selectiu per reaprofitar les rajoles hidràuliques i els maons dels envans. L’espai principal esdevé una successió d’estances connectades amb pòrtics ampliats aconseguint una gran profunditat visual i una doble circulació al llarg de l’habitatge. S’insereixen noves estructures per millorar les necessitats d’ús de l’habitatge: a la zona de nit una moble de fusta que actua de distribuïdor i emmagatzematge, i al pati una estructura formada per perfils metàl·lics i cordes esdevé una pèrgola per ombrejar a l’estiu i una escala que dóna accés a la coberta de l’annex.