2 Habitatges a Tamarit

Eixample, Barcelona 2013-2015

Reconversió de dos habitatges. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: MASAad (estructura)
  • Promotor: Privat
  • Constructors: Inside Plus, Ifusta (fusteria)
  • Superfície: 110 m2
  • Fotografia: Carles Enrich
  • Premis: Seleccionat Premis Arquia Próxima V

L’encàrrec consisteix en la segregació d’una escola bressol situada en un principal de l’Eixample per tal d’obtenir dos nous habitatges. En desconèixer qui seran els futurs habitants, el projecte té com a objectiu oferir un espai polivalent que permeti ser interpretat de manera alternativa en funció de les necessitats dels habitants. La divisió planteja un habitatge de 45m2 a la banda del carrer i un segon de 60m2 orientat a l’interior d’illa.

S’elimina la compartimentació interior i es recuperen els grans espais configurats entre els murs de càrrega. Es rehabilita l’envolvent interior, els sostres ceràmics i les finestres, i s’introdueix una unitat de serveis formada per una estructura lleugera de fusta de pi, plafons de bedoll i un sostre de DM. Aquesta peça s’entén com un moble que garanteix les funcions domèstiques bàsiques com cuinar, rentar-se, dormir o emmagatzemar. L’alçada existent de 3,60m ens permet disposar d’un volum d’espai útil en forma d’altell sobre el sostre del bany i la cuina. El sistema d’il·luminació proposat permet realitzar canvis en la seva disposició, adequant-se als futurs habitants.