In flow

Canyelles, Barcelona 2017

Europan 14. Concurs

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: Cíclica (sostenibilitat)
  • Promotor: Ajuntament de Barcelona
  • Superfície: 2,35 ha
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio
  • Premis: Primer premi Europan 14

Nou barris és un districte caracteritzat pel seu teixit social, associatiu i comunitari que ha lluitat sempre per la dignitat del territori i les persones. El projecte pretén promoure el protagonisme dels veïns com la llavor per la recuperació urbana. D’altra banda, la seva ubicació clau en el territori, al límit entre Barcelona i Collserola i en plena conca del torrent de Canyelles, permetrà desenvolupar una estratègia mediambiental que farà d’element connector amb la resta de barris de la ciutat. Canyelles esdevindrà un motor productiu per la ciutat a tots els nivells: alimentació, energia, benestar, cultura, artesania i pensament.

El projecte parteix de la recuperació del torrent de Canyelles en forma de corredor biològic que reconnectarà els barris de muntanya amb la resta de la ciutat. L’aigua de la conca es canalitzarà per irrigar els nous horts aterrassats i permetrà irrigar els futurs jardins de la Meridiana. S’incorporaran nous equipaments ens punts estratègics que revitalitzaran la vida cultural i social del barri i s’introduirà nou habitatge social cooperatiu promovent els espais compartits i una arquitectura que minimitzi la demanda energètica. Es planteja un habitatge  més fragmentat i vinculat als horts que pot esdevenir habitatge dotacional o residència agrícola.