Jardins Rec Casernes

Sant Andreu, Barcelona 2019

Nou poliesportiu i centre de treball. Concurs

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: BBG (estructures), SJ12 (instal·lacions), Dekra (sostenibilitat), Brufau Cusó (pressupost)
  • Promotor: BIMSA-Ajuntament de Barcelona
  • Superfície: 3578 m2
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio
  • Premis: Segon premi concurs poliesportiu municipal

Aprofitant la necessitat de recuperació de l’entorn del Rec Comtal, que creua la parcel.la del projecte, proposem compactar el programa i disposar el màxim d’espai buit per ubicar una zona verda que incorpora els 5 Cedrus Deodara preexistents. Aquests nous jardins aporten 1.000m2 de superfície permeable reduint l’efecte illa de calor de l’entorn i refrescant l’aire que entra al poliesportiu. La relació visual d’aquest jardí des de l’interior del pavelló millora el confort visual dels espectadors i afavoreix la polivalència d’usos que es poden estendre a l’exterior.

L’edifici es planteja seguint criteris de màxima eficiència energètica. Es redueix la demanda de calefacció i es minimitza la necessitat d’il.luminació artificial gràcies a la façana de policarbonat, protegida a l’estiu amb l’arbrat. Es plantegen dos sistemes constructius per respondre als requeriments concentrats en la zona de vestidors i serveis de la pista: una estructura pesada amb murs de formigó i forjat de llosa que ofereix inèrcia tèrmica al conjunt i, per altra banda, una coberta lleugera de gran llum, amb pòrtics de fusta laminada encolada i panells sandwich.