Castell de Jorba Fase 1

Jorba 2015-2017

Recuperació de l’accés al castell de Jorba. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Promotor: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (Diputació de Barcelona) i Ajuntament de Jorba
  • Constructors: Pendís Bagà SL
  • Superfície: 240m²
  • Fotografia: Adrià Goula, Carles Enrich i Mireia Sabaté
  • Arqueologia: SPAL i Mireia Sabaté
  • Premis: Premi Bienal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme XIV, Premi AJAC XI, Seleccionat Premis FAD, Finalista Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic

Els vestigis del castell de Jorba, declarat monument històric amb grau de protecció BCIN, es troben al cim del Puig de la Guàrdia, a una alçada de 549 m, formant un teló de fons al municipi de Jorba i un punt privilegiat d’observació del territori de l’Anoia. El conjunt del castell representa la sedimentació dels diferents usos que ha anat adquirint al llarg dels segles X-XIX. El projecte consisteix en l’execució de la primera fase d’un Pla Director redactat per a potenciar la consciència col·lectiva sobre l’origen del castell com a espai d’observació i recuperar la vinculació dels ciutadans amb el paisatge.

La intervenció té com a objectiu facilitar l’accés fins a la torre de guaita. El projecte es formalitza a partir d’un moviment de terres de 300m3 provinents de l’excavació arqueològica. El volum de terra extreta s’aprofita en la seva totalitat per generar una nova topografia que amplia i fa més segur el recorregut fins a la cota del mirador. Plantegem un esglaonament ascendent en 5 trams, resseguint les estructures recuperades que marquen els límits del castell. L’escala està formada per llates de fusta de 20x12cm, d’amplades 60 cm i 120 cm. Finalment, l’espaitrepitjable de l’accés es limita amb 8 tubs corrugats de 12mm de diàmetre i 18 metres de corda a 60cm d’alçada, indicant el recorregut i l’àmbit visitable.