Nou accés a Offenburg

Offenburg, Alemanya 2018 – 2020

Urbanització i millora dels accessos al centre històric d’Offenburg. Projecte en curs

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: MASAad (estructura)
  • Promotor: Ajuntament d’Offenburg
  • Superfície:  270m2 
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio
  • Premis: Primer premi  al concurs internacional pel nou accés al centre històric d’Offenburg

El projecte parteix de la necessitat de millorar la connectivitat en un punt de la ciutat d’Offenburg, Alemanya, on l’espai públic es desdobla en dos nivells: d’una banda l’espai potencial a la llera del riu Mülhbach i, a la part alta, una franja no construïda en contacte amb la ciutat consolidada, amb diversos equipaments i a tocar de la Marktplatz. L’estratègia consisteix en ubicar un ascensor públic tangent a la muralla que dinamitzi  la continuïtat de recorreguts cap al centre històric i que sigui fàcilment identificable.

En relació al llenguatge del lloc, i com una capa més en la història de la muralla, s’eleva l’estructura d’obra ceràmica de la caixa de l’ascensor. Les cares laterals les composa un doble full amb aparell flamenc que permet extreure algunes peces per obtenir punts de llum transversals. El tancament frontal és una gelosia de maons calats de cantell que ofereix una visió filtrada al llarg del recorregut. Finalment, la cabina panoràmica i el tancament posterior vidriat permeten un contacte visual constant amb la muralla.