Parc Rec Comtal

Sant Andreu, Barcelona 2014

Parc arqueològic del Rec Comtal. Projecte

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: Blap (paisatgisme)
  • Promotor: BIMSA-Ajuntament de Barcelona
  • Superfície: 20,000 m2
  • Imatges: Carles Enrich Studio

L’emplaçament del projecte inclou 20 ha d’espai públic on s’hi troben restes arqueològiques que expliquen els 2000 anys d’història del subministrament d’aigua a Barcelona: l’aqüeducte romà, el Rec Comtal, així com restes del molí de Sant Andreu. L’estratègia principal consisteix en descobrir i posar en valor les restes per recuperar la memòria del lloc i potenciar la convivència entre la visualització de l’arqueologia i el gaudi d’un espai públic renaturalitzat enmig de la ciutat.

El projecte del parc s’estructura a partir de l’eix diagonal que ressegueix la traça del Rec. Aquest esdevé un recorregut al llarg de tres zones diferenciades: l’espai d’agricultura amb horts urbans pel barri, que recuperen l’antiga activitat agrícola vinculada al curs d’aigua; la zona d’interpretació arqueològica, al llarg del mateix camí i fins les traces del molí de St. Andreu i l’aqüeducte romà; i, finalment, una espai de descans, a l’ombra i la frescor de la vegetació de ribera.