Passeig dels Tres Turons

Barcelona 2019

Parc dels Tres Turons. Concurs

  • Autors: Carles Enrich Studio + DataAE + Cíclica
  • Col·laboradors: Roser Vives (jardineria), BBG (estructura), Aiguasol (energia)
  • Promotor: Ajuntament de Barcelona
  • Superfície: 128.823,30 m²
  • Visualitzacions: Beta Architecture
  • Premis: Quart premi concurs d’idees del Parc dels Tres Turons

Els Tres Turons són un conjunt muntanyós apèndix de la serra de Collserola que, juntament amb Montjuïc conformen els àmbits de muntanya que defineixen el relleu entorn la plana de Barcelona. És un Parc Central de la ciutat, un element clau de la infraestructura verda per recuperar la connexió física i metabòlica de la ciutat amb el territori. La proposta diferencia dos àmbits: les àrees de vora, equipades, a les cotes baixes, i les àrees sensibles, a l’entorn dels cims, on es reduirà la freqüentació humana per tal d’intensificar el desenvolupament de la biodiversitat. Les dues zones estan delimitades per les rondes dels miradors, que aprofiten la centralitat i el relleu per oferir una visió panoràmica de la ciutat.

El sistema de camins s’estructura en relació a l’estratègia hídrica per garantir el seu manteniment i la conservació dels sòls. Es recuperen les fonts i mines i els seus entorns com a espais culturals relacionats amb l’aigua. La gestió de la vegetació s’orienta a mantenir i incrementar la riquesa existent revertint les fortes pertorbacions que rep actualment. Els àmbits de vora s’entenen com un espai d’intercanvi entre el Parc i els barris amb  l’objectiu de permeabilitzar i eixamplar-ne el límit de contacte, fent-los partícips del conjunt. Aquesta franja porosa acull els espais de valor patrimonial, de valor esportiu-recreatiu, de valor productiu i de valor cultural-docent.