Patio House

Gràcia, Barcelona 2008-2013

Reconversió d’una bugaderia en habitatge. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: MASAad (estructura)
  • Promotor: Privat
  • Constructors: Inside Plus, Fustlovi (fusteria)
  • Superfície: 145 m²
  • Fotografia: Enric Fabre i Carles Enrich
  • Premis: Seleccionat Premis FAD, Premis AJAC VIII, Premi votació online Arquia Próxima IV, Finalista  Premio Internazionale Domus Restauro e Conservazione

L’encàrrec consisteix en la transformació d’una antiga tintoreria entre mitgeres situada al barri de Gràcia. El projecte es planteja com un espai obert, a excepció del bany, on les activitats relacionades amb el descans, l’oci i el menjar es desenvolupen en un mateix àmbit. El pati es converteix l’espai central del projecte. S’elimina la compartimentació interior i es recuperen els grans espais configurats entre els murs de càrrega. L’excavació de la zona inferior permet la inserció d’una estructura metàl·lica que permet generar una habitació extra en forma d’altell aprofitant l’alçada de l’habitatge. Aquest altell s’entén com un moble suspès.

Un armari amb accés per les dos bandes suposa l’única separació dels espais i converteix el passadís en un vestidor corregut. Es reaprofita un antic traster de la part posterior de la parcel.la per ubicar una habitació satèl·lit. Aquesta fragmentació del programa converteix el pati en un espai intermedi que pot ser habitat la major part de l’any. Una pèrgola formada per perfils IPE, barres corrugades i un entramat de canyes ofereix privacitat i control climàtic. El progressiu creixement de la vegetació suposa un microclima en la densa trama urbana de Gràcia.