Reconnexió a Badia

Badia del Vallès 2016-2019

Reurbanització i millora de l’accessibilitat. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: MASAad (estructura), Brufau Cusó (pressupost)
  • Promotor: AMB
  • Direcció executiva: Pere Ollé
  • Constructor: Voracys
  • Superfície: 1300 m2
  • Fotografia: Adrià Goula

Badia del Vallés està constituïda per diversos conjunts d’habitatges de principis dels anys 60 que es van implantar en el territori ocupant les terrasses de la topografia. La trobada entre el carrer Bètica i l’Avinguda de la Mediterrània a Badia del Vallès presenta un desnivell de 8,5 m. Les escales i la rampa actuals no donen resposta a l’accessibilitat necessària per garantir la connexió entre els habitatges de la cota inferior i els equipaments de la part superior, com el mercat o les escoles.

La proposta consisteix en la inserció d’un ascensor i unes escales en un punt estratègic que redueix les distàncies dels desplaçaments. L’estructura consisteix en un entramat de perfils tubulars de 10 cm i uns perfils diagonals de 5 cm. El tancament de la caixa es realitza amb xapa metàl·lica microperforada en tres cares i un vidre laminat a la cara est. Les escales es resolen amb peces de formigó prefabricat i es desenvolupen tangents a la passera. La intervenció inclou la millora de l’espai públic intermedi del polígon que resol amb geometria i superfícies permeables els problemes d’acumulació d’aigua. Un muret de gabions perimetral fa de contenció de terres i banc al mateix temps.