Torre de Merola

Puig-reig 2015-2019

Recuperació de la Torre de Merola. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: Brufau Cusó (direcció executiva), MASAad (estructura)
  • Promotor: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (Diputació de Barcelona) i Ajuntament de Puig-reig
  • Constructors: Rècop, Tallfusta (estructura de fusta)
  • Superfície: 80 m2
  • Fotografia: Adrià Goula

Al sud del municipi de Puig-reig, s’eleven les restes del castell de Merola, datades a finals del s. XIII i catalogades com a BCIN. Segons les evidències, degut als terratrèmols que van s’acsejar Catalunya al s.XV, només resta dempeus una de les cares de la torre de guaita. L’alt risc d’enderroc que presenta la construcció, amb la conseqüent pèrdua del monument, fa necessària una intervenció que garanteixi la preservació de les restes i que recuperi l’edificació pel poble impulsant l’atracció dels possibles visitants.

Per tal d’assolir els objectius, es plantegen dues línies bàsiques d’actuació: d’una banda, la consolidació de les restes que han perviscut i, d’altra part, el reforç de l’estructura medieval. Aquest reforç es configura a través d’una estructura de fusta amb perfils se secció quadrada de 14 cm resseguint l’antiga traça del mur de pedra i que, a mode de bastida, permet subjectar estructuralment el llenç preexistent, recuperar la volumetria original i restablir la seva funció com a punt d’observació del territori. La inserció d’una escala interior permet accedir als 3 nivells originals de circulació al mateix temps que facilita el manteniment futur del monument.